วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

a-squared free 4.5.0.27 : โปรแกรมฟรีแอนตี้ไวรัส

a-squared free 4.5.0.27: โปรแกรมฟรีแอนตี้ไวรัส เป็นโปรแกรมสแกนหา Trojan Horses, Dialer, Worms, Spyware และอื่นๆ โปรแกรมทำงานได้อย่างรวดเร็ว และกำจัดโปรแกรมไม่หวัดดีทั้งหลายได้มากกว่า 440,000 โปรแกรม โปรแกรมมี Update online ให้ด้วยครับ
Scans the computer for malicious software (Malware). The term Malware describes Trojan Horses, Dialer, Worms, Spyware and others. a-squared Free is specialized in discovering and removing them securely.
The disk scan checks all files on your disks for  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม