วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรม ระบบบัญชี ครัวเรือนอย่างง่าย

โปรแกรม ระบบบัญชี ครัวเรือนอย่างง่าย : โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรม ระบบบัญชีแบบครัวเรือน อย่างง่ายๆ ที่มีหน้าที่เอาไว้ ใช้ในการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันครับ เพื่อให้การเงินของคุณสามารถควบคุมได้ และรับรู้รายรับ รายจ่าย ส่วนตัวที่ใช้ไปในชีวิตประจำวันแต่ละวัน ได้ครับ … .. .
Version 5.0 : โปรแกรมเอาไว้สำหรับจดบันทึกรายรับรายจ่ายแต่ละวัน โดยเพิ่มเติมความสามารถ บางอย่างที่จำเป็น และแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด ที่เกิดขึ้นใน เวอร์ชั่นที่ผ่านมา (4.0)
Version 4.0 : โปรแกรมเอาไว้สำหรับจดบันทึกรายรับรายจ่ายแต่ละวัน โดยเพิ่มเติมความสามารถ บางอย่างที่จำเป็น ไว้ มากมายสำหรับในเวอร์ชั่น 4.0 นี้
Version 3.0 : สำหรับใน Version นี้ได้ทำการ อัพเดท ไฟล์ Help และ เพิ่ม หน้าจอในการ แสดงรายการหนี้สินประจำเดือนและประจำวัน เปลี่ยนหน้าตา นิดหน่อย แต่ยังคงฟรี (สงสัยต่อไปอาจจะไม่ฟรีแล้วครับพี่น้องครับ) …
Version 2.0 :  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม