วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Privacy Mantra – รักษาความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้เล่นอินเตอร์เน็ท

Privacy Mantra โปรแกรมเดียวสามารถที่จะเข้าไปลบ ประวัติการเข้าเว็บไซต์, แคช, คุ๊กกี้, ข้อมูลที่เคยกรอกลงในแบบฟอร์ม, ประวัติการค้นหาไฟล์, ประวัติการเปิดไฟล์ และอื่นๆ อีกมากมายที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จะแอบเก็บไว้ Privacy Mantra สามารถใช้ได้กับ Windows NT/2000/XP/2003
Privacy Mantra keeps your computer clean from on the internet and offline tracks. many people are unconscious of that ereally Net site they have visited remains inside the undeletable index.dat file, even after the internet history and cache has been removed. Your  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม