วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

FastStone Photo Resizer 3.0 : โปรแกรมย่อ ขยาย รูปภาพ

FastStone Photo Resizer 3.0 : โปรแกรมย่อ ขยาย รูปภาพ เป็นโปรแกรมที่แจกให้ใช้ฟรี สำหรับ residence Users ตัวโปรแกรมเองมีขนาดเล็ก ทำงานเร็ว และมีคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมาก ลองนำไปใช้ดูครับ
FastStone Photo Resizer is an image converter and renaming tool that intends to enable users to convert, rename, resize, crop, rotate, change color depth, add text and watermarks  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม