วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

CPE17 Autorun Killer 1.8.6 bulid 1590 – โปรแกรมกำจัดไวรัสพวก Autorun และไวรัสต่างๆที่มากับ Flash Drive

CPE17 Autorun Killer 1.8.6 bulid 1590 : สำหรับ เจ้าตัว โปรแกรมนี้สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของไวรัสที่ใช้ Flash หรือ Thumb drive เป็นหลัก ซึ่งต้องใช้ควบคู่กับ AntiVirus Software โปรแกรมสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้ง RegEdit, Task Manager, Folder alternative และการกระทำต่างๆ รวมทั้ง Title Bar ของ Internet Exploer (IE) และนอกจากนี้ แก้ Hacked by ได้ด้วย ปิด Auto Run แบบ ถาวร อัตโนมัติ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก และก็ป้องกันแบบถาวร ไม่ต้องอัพเดตฐานข้อมูลไวรัสบ่อยๆ …
CPE17 Autorun Killer 1.8.6  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม