วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

RealTemp 3.4 – วัดอุณหภูมิคอม

RealTemp 3.4 เป็นโปรแกรมวัดความร้อน CPU และ VGA ไปพร้อม ๆ กัน และโปรแกรมยังสามารถ ทดสอบประสิทธิภาพ CPU ออกมาเป็นคะแนนได้ และยังมีฟังก์ชั่นทดสอบ ความอึด ความอดทนของ CPU เมื่อทำงานแบบ 100% จนถึงจุดไกล้เสียหาย (TJ Max) แบบนานๆ…ซึ่งเราจะได้ทราบว่าถ้ามันทำงานนหนักๆ ขนาดนี้ความร้อนจะพุ่งไปแตะที่กี่องศาจะได้หาทางระบายความร้อนทัน
RealTemp 3.4 is a temperature monitoring program designed for all Intel single Core, Dual Core and Quad Core processors. both and equite core on these processors has a digital thermal sensor (DTS) that reports  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม