วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

PDF2WORD (โปรแกรม แปลงไฟล์ เอกสาร PDF ไปเป็น Word)

PDF2WORD (โปรแกรม แปลงไฟล์ เอกสาร PDF ไปเป็น Word) : โปรแกรม PDF2WORD โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการแปลงเอกสาร Adobe Acrobat Reader 6.0 หรือ ต่ำกว่า มาเป็นเอกสาร Microsoft Word ในรูปแบบ RTF (Rich Text Format) ซึ่งจะทำให้คุณสามารถแก้ใข หรือเปลี่ยนแปลง ได้ ..
Outstanding Features (ความสามารถที่เด่นๆ ของโปรแกรมนี้) : สำหรับ คุณสมบัติที่เด่นๆ ของเจ้าตัวโปรแกรมนี้ก็มีอยู่ดังต่อไปนี้ครับ …
1. โปรแกรมนี้สามารถ แปลงเอกสาร PDF เป็น Microsoft Word (RTF)
2. ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมี MS Word หรือ Adobe acrobat Reader ติดตั้งในตัวเครื่อง ก็สามารถใช้ได้ …
3.  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม