วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

TeraCopy – โปรแกรมช่วย Copy File

TeraCopy โปรแกรมช่วย Copy File ใหญ่แค่ไหนเราช่วยได้ ย้ายไฟล์รวดเร็วทันใจ ไม่ว่าจะย้ายระหว่าง Drive หรือระหว่างเครื่อง
TeraCopy is quite a compact program designed to copy and move files in the maximum possible speed, providing the user with several features:
* Copy files faster. TeraCopy uses dynamically adjusted buffers to minimize seek times. Asynchronous copy speeds up file transfer between two physical difficult  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม