วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Smart Payment 1.0.0.1 : โปรแกรม บันทึกรายรับ-รายจ่าย แจกฟรี

Smart Payment (โปรแกรม บันทึกรายรับ-รายจ่าย แจกฟรี) : โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรม ที่เอาไว้ใช้ในการ บันทึกรายรับ รวมไปถึง รายจ่าย ในชีวิตประจำวัน ให้ดียิ่งขึ้น โดยโปรแกรมนี้ สนับสนุนการทำงานได้ทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) รวมไปถึง เครื่องโทรศัพท์พกพา หรือมือถือ ได้อีกด้วยละครับ นอกจากจะช่วยเก็บรายรับ รายจ่าย ให้เป็นระบบระเบียบแล้ว ยังช่วยทำให้ท่าน ใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกด้วยละครับ โดยตัวโปรแกรมแจกจ่ายให้ใช้งานได้ฟรี แต่ท่านใดอยากได้ Sourcecode (PC,Phone,Database) ไปศึกษาพัฒนาต่อยอด ทางผู้พัฒนาจะ จัดจำหน่ายในราคา 2,500 บาทครับ
program Details (รายละเอียดของโปรแกรม) :
1. ความสามารถโปรแกรม
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
- สามารถแยกบัญชีรายรับ – รายจ่ายได้ เช่น 1 บัญชีต่อ 1 ผู้ใช้งาน
- สามารถนำเข้าไฟล์ข้อมูล (Text file) จากเครื่องโทรศัพท์ เข้าสู่โปรแกรม Smart  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม