วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรม บริหารงานธุรกิจ คาร์แคร์, อู่ซ่อมรถ และ บริการรับติดตั้งแก๊สรถยนต์ – Car Service Management System

Car Service Management method เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อ อำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ Carcare , อู่ซ่อมรถยนต์ , รับติดตั้งแก๊สรถยนต์  โดยโปรแกรมสามารถเข้ามาช่วย จัดการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ด้วยการพัฒนาในรูปแบบ Web base Application ทำให้การทำงานของโปรแกรมสามารถใช้งานผ่าน World wide Web ทำให้การทำงานไม่จำกัดพื้นที่  ทำให้ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลจากที่ไหนก็ได้เพียงมี World wide Web ช่วยเพิ่มความทันสมัยและศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติของโปรแกรม Car Service management method
- เก็บบันทึกข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่
- กำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ได้
- เก็บบันทึกข้อมูลรายการสินค้า ประวัติลูกค้า รายการต่างๆได้อย่างละเอียด
- บันทึกและทำรายการสินค้า เช่น รายการซ่อมรถ รายการล้างรถ ติดตั้งแก๊สรถยนต์ เป็นต้น
- คิดเงินและคำนวนส่วนลดให้อย่างอัตโนมัติ
- เก็บประวัติลูกหนี้ค้างชำระ เช่น ลูกค้ามาทำรายการแล้วจ่ายไม่ครบระบบจะจัดเก็บข้อมูลลูกค้าลงประวัติ ลูกหนี้
โดยอัตโนมัติ
- ตัด Stock สินค้าให้อย่างอัตโนมัติเมื่อมีการเบิกใช้สินค้านั้นไป
- รายงานบันทึกประจำวันได้ เมื่อต้องการดูรายละเอียดการทำรายการแต่ละวัน
- รายงานแสดงผลข้อมูลลูกค้าที่ค้างชำระทั้งหมดได้,  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม