วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรม บริหารงาน รับ/จ่าย สินค้า (EasyStock)

โปรแกรม บริหารงาน  รับ/จ่าย สินค้า (EasyStock) : สำหรับ โปรแกรมนี้  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการรับและจ่ายสินค้าใน Stock ครับ สำหรับการใช้งาน โปรแกรมนี้จะต้องมีโปรแกรม MS.Access2003 ด้วยนะครับ มาดู ความสามารถของโปรแกรม ของโปรแกรมนี้กันบ้าง …
1. เพิ่มจำนวนสินค้า
2. จ่ายสินค้า
3. แสดงยอดการรับสินค้าในแต่ละวัน
4. แสดงยอดการรับสินค้าในแต่ละเดือน
5. แสดงยอดการเบิกสินค้าในแต่ละวัน
6. แสดงยอดการเบิกสินค้าในแต่ละเดือน
7. แสดงยอดการเบิกสินค้าแยกตามชื่อสินค้า
8. แสดงยอดสินค้าคงเหลือทั้งหมด
9. แสดงยอดสินค้าที่เหลือน้อย
หมายเหตุ : สำหรับ รหัสเริ่มต้นเข้า โปรแกรมนี้คือ Password : 1234 นะครับผม …
Note : โปรแกรมนี้ มีคุณสมบัติเป็น DEMO Version นะครับ โดยสามารถป้อนราคาสินค้าได้เพียง 10 รายการ เท่านั้น !! หากท่านต้องการที่จะใช้ โปรแกรม นี้ต่อ ท่านจะต้องติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรม นี้ เพื่อสั่งซื้อได้ใน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม