วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

FastPictureViewer Pro 1.00 (Build 129) – โปรแกรมดูภาพ

FastPictureViewer Pro 1.00 (Build 129) เป็นโปรแกรมดูภาพ แบบเดียวกับ ACDSee แต่มีขนาดเล็กกว่า ทำงานได้รวดเร็วกว่า เป็นโปรแกรมทีีกำลังได้รับความนิยมอยู่ โปรแกรมมีทั้งแบบ 32 bit และ 64 bit
FastPictureViewer Professional, an image viewer designed for photographers, with the speed and features needed to help you review digital photos faster than ever before.
Highlights:

Instant histogram and EXIF shooting data.
Instant Adobe XMP -compatible rating/tagging.
Instant copy/move of keepers  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม