วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Adobe Acrobat Reader 9.3.4 : โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF

Adobe Acrobat Reader 9.3.4 : โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF และเป็นโปรแกรมเสริมสำหรับ Browser สำหรับอ่านเอกสาร pdf บน Internet สำหรับเวอร์ชั่นนี้รองรับภาษาไทย และใช้ Font ไทยได้ด้วยครับ
Adobe Acrobat Reader 9.3.4 expert software is the advanced way for company experts to create, combine, control, and deliver considerably more secure, high-quality Adobe PDF documents for easy, considerably more secure distribution, collaboration, and data collection. Assemble electronic or paper files  See considerably more..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม