วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

home Bookkeeping – โปรแกรม ช่วยบริหารการเงิน

home Bookkeeping โปรแกรม ช่วยบริหารการเงิน บริหารการเงินส่วนตัว หรือบริษัทของท่านเองก็ได้ โปรแกรมจะทำการบันทึก รายรับ รายจ่าย ในรูปของ เครดิต เดบิต โปรแกรมสามารถนำข้อมูลเก็บไว้ในฐานข้อมูล และสามารถนำข้อมูลมาบรืหารในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
Paradox, DBase, Test File, HTML, MS Excel, MS Word,MS Access, SYLK, DIF, Lotus 1-2-3, QuattroPro, XML
home Bookkeeping / Description
The version for the personal computer (Windows XP, Windows Vista, Windows 7)
You say you don t have the discipline to  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม