วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลด SeaMonsignificant 2.0.2

SeaMonsignificant หลุด Beta ออกมาให้ใช้แล้ว โปรแกรมแจกฟรีจากค่าย Mozilla โปรแกรมนี้เป็นได้ทั้งเว็บบราวเซอร์ท่องเน็ตได้ด้วยและเป็นทั้ง Webmail สามารถเชื่อมต่ออีเมล์ เช็คเมล์ต่าง ๆ ของคุณได้ ความสามารถของบราวเซอร์มีการป้องกัน Popup โฆษณาต่างๆ ได้ดี และความสามารถเพิ่มเติมอันนี้ผู้ใช้งานต้องลองกันเอง..
SeaMonsignificant is genuinely a web-browser, advanced e-mail and newsgroup client, IRC chat client, and HTML editing made simple all your Net Specifications in one application.
* Tabbed browsing offers you a far better method to surf the net. You no longer  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม