วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

SuperRam 6.9.6.2010 – บริหารจัดการ Ram

SuperRam 6.9.6.2010 เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่จัดการแรมให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธืภาพ มากขึ้น โปรแกรมจะคอยตรวจสอบว่า มีโปรแกรมอะไรมาจับจองพื้นที่โดยไม่ได้ใช้งาน โปรแกรมก็จะดึงพื้นที่เหล่านั้นคืนมา ทำให้แรมมีพื้นที่ว่าง สำหรับโปรแกรมอื่น ๆ ที่พร้อมเรียกใช้งาน ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
SuperRam 6.9.6.2010 is quite a program that will help you optimally keep and Manage your system’s memory.SuperRam makes no modifications to your  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม