วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

MySQL 5.1.43 – ระบบจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL

MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL. แม้ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป โดยมีการพัฒนาภายใต้บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL ทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ MySQL เป็นที่นิยมใช้กันมากสำหรับฐานข้อมูลสำหรับเว็บไซต์
MySQL Community Edition is very a freely downloadable version of the world s most Well-liked open source database that's supported by an active community of open source developers and enthusiasts.
MySQL delivers organization features, including:
* Partitioning to improve performance and management  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม