วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

FileZilla 3.3.1 – โปรแกรมอัพโหลดไฟล์

ฟรีโปรแกรม FTP client อีกตัวจากค่าย Mozilla สนับสนุนทั้ง SSL, SFTP เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถดาวน์โหลดได้ต่อ (capacity resume if the server support) และง่ายด้วยการ Drag Drop นอกจากนี้ยังสนับสนุนการทำงานกับหลายภาษา..
FileZilla Client is extremely a rapidly and reliable cross-platform FTP, FTPS and SFTP client with much of useful features and an intuitive graphical user interface.
Among others, the features of FileZilla incorporate the following:
* straightforward to use
*  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม