วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Core FTP LE 2.1 (Build 1637) – โปรแกรมอัพโหลดไฟล์

ฟรีโปรแกรม FTP client ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยของ ข้อมูลเป็นหลัก ซึ่งได้รวมเราคุณสมบัติต่างๆ ทั้ง SFTP (SSH), SSL, TLS, IDN และเพิ่มความง่ายด้วยการ สนับสนุนให้อ่านและแก้ไขไฟล์จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และสามารถ Drag Drop เพื่อโอนย้ายไฟล์ได้สะดวก
Core FTP LE free Windows software that includes the client FTP features you need. Features like SFTP (SSH), SSL, TLS, IDN, browser integration, site to site transfers, FTP transfer resume, drag and drop support, file viewing  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม