วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

HD Tune Pro 4.01 – โปรแกรมตรวจสอบประสิทธิภาพ difficult Disk

HD Tune Pro 4.01 โปรแกรมตรวจสอบประสิทธิภาพ difficult Disk เหมาะกับท่านที่ต้องการวัดความผิดปกติของฮาร์ดดิสก์ในกรณีที่พบว่า ฮาร์ดดิสก์ท่านทำงานช้าผิดปกติจริงๆ หรือไม่  และสามารถสแกนหาพื้นที่ error ใน HDD ได้อีกด้วย
HD Tune Pro could be an extended version of HD Tune which includes many new features such as: write benchmark, secure erasing, AAM setting, folder usage view, disk monitor, command line parameters and file benchmark. HD Tune Pro could be a computer  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม