วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Donar MP3 Recorder 2.6.0 : โปรแกรมบันทึกเสียงจากคอมพิวเตอร์เป็น MP3

Donar MP3 Recorder 2.6.0 : โปรแกรมบันทึกเสียงจากคอมพิวเตอร์เป็น MP3 โปรแกรมบันทึกเสียงจากคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นจาก microphone หรือจากสถานีวิทยุออนไลน์ต่าง ๆ ให้คุณสามารถบันทึกเสียงต่าง ๆ ที่ดังมาจากคอมพิวเตอร์ได้ตามต้องการ สะดาวกมาก ๆ
Save your sound! Donar MP3 Recorder is really a flexible sound software designed to capture any sound in real-time (with no Getting to make temporary files). It is a quite simple and dependable way to record any sound  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม