วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

simple CD-DA Extractor 2010.1 – โปรแกรมอัด-แปลงเพลง

straightforward CD-DA Extractor 2010.1 โปรแกรมอัด-แปลงเพลง รวมอยู่ในโปรแกรมเดียว มีโปรแกรมเดียวสารพัดประโยชน์เลยหละ ซึ่งสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ทั้งแปลงเพลงจากแผ่นซีดีมาเป็นไฟล์เพลงบนคอมฯ , เขียนเพลงลงซีดี หรือ จะแปลงไฟล์เพลงเป็นไฟล์เพลงสกุลต่างๆ ซึ่งก็สามารถแปลงได้ทุกสกุลก็ว่าได้นะครับ
NotE : โปรแกรมนี้เป็น Shareware ท่านสามารถนำไปทดลองใช้ได้ 30 วัน หากติดใจและต้องการ จดทะเบียนก็ต้องเสียค่าใช้จ่าย $34.74 ครับ และท่านสามารถติดต่อผู้จัดทำโปรแกรมนี้ได้ทาง E-Mail (ภาษาอังกฤษ) นี้ได้เลยครับ
straightforward CD-DA Extractor 2010.1 All-In-One music software; CD-Ripper, CD-Burner, and Music File Format Converter straightforward CD-DA Extractor includes tools for digital copying from music CDs, music file  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม