วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Speccy 1.05.183 : โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลฮาร์ดแวร์

Speccy 1.05.183 : โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลฮาร์ดแวร์ ทุกชิ้นส่วนที่อยู่ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น CPU, Motherboard, RAM, Graphics Cards, tough Disks, Optical Drives, Audio ทำให้เราตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์คอมได้
Speccy will give you detailed statistics on every piece of toughware inside your computer. Including CPU, Motherboard, RAM, Graphics Cards, tough Disks, Optical Drives, Audio support. Additionally Speccy adds the temperatures of your various components, so you can  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม