วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Recuva 1.38.504 : โปรแกรมกู้คืนข้อมูล

Recuva 1.38.504 : โปรแกรมกู้คืนข้อมูล ที่ถูกลบไปโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือตั้งใจลบ แต่ต้องการดึงข้อมูลกลับคืนมา Recuva ช่วยท่านได้ เป็นโปรแกรมดี ๆ และฟรี
Restore lost files
We ve all deleted files by mistake, or without knowing we d require them at several future point. Photographs, documents, music files we ve all had regrets. With Recuva, it is potential to get them back quickly, safely, and easily. This compact Windows program does the  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม