วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Shareaza 2.5.3.0 : โปรแกรมโหลด BitTorrent

Shareaza 2.5.3.0 : โปรแกรมโหลด BitTorrent ที่รองรับเทคโนโลยี peer-to-peer (P2P) เต็มตัวทำให้มันใช้งานได้หลากหลาย พร้อม การรองรับไฟล์จากโปรแกรมอื่นๆ ด้วย
Shareaza can be a peer-to-peer client for Windows that allows you to download any file-kind found on numerous Common P2P networks.Shareaza is the most luxurious and sophisticated file sharing method you’ll find. It can harness the Energy of as much as four separate peer-to-peer (P2P) networks,  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม