วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

PeaZip 3.3 : โปรแกรมบีบอัดข้อมูล

PeaZip 3.3 : โปรแกรมบีบ อัด ไฟล์ รองรับไฟล์นามสกุล zip,rar,tar และ 7z เป็น Open Source แจกกันฟรี ๆ รวมถึงสามารถเปิดไฟล์ได้ถึง 79 นามสกุลเลยทีเดียว..
Flexibility
PeaZip can extract most of archive formats both from Windows and Unix worlds, ranging from mainstream formats as 7Z, RAR, TAR and ZIP to experimental ones like PAQ/LPAQ family, currently probably the most powerful compressor available.
PeaZip supports Creating archives  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม