วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

PDF24 Creator 2.8.5 : โปรแกรมสร้างไฟล์เอกสาร PDF

PDF24 Creator 2.8.5 : โปรแกรมสร้างไฟล์เอกสาร PDF เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างไฟล์ PDF จากโปรแกรมใดๆก็ได้ หลังจากติดตั้งโปรแกรมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมนั้นๆ แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ชื่อ pdf24 จากนั้นก็สั่งพิมพ์ โปรแกรมนี้จะถามว่าจะให้เซฟไฟล์พีดีเอฟไว้ในชื่ออะไรแล้วเก็บที่ไหน จากนั้นโปรแกรมนี้ก็จะสร้างไฟล์พีดีเอฟให้โดยอัตโนมัติ
The free PDF24 PDF Creator is a system to create pdf files from virtually any application. The PDF software is a free PDF creator to create PDF files from any sort of document. With the  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม