วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Gnufunds 2.4.8 (โปรแกรมบัญชีรายรับ-รายจ่าย ส่วนตัว แจกฟรี)

Gnufunds 2.4.8 (โปรแกรมบัญชีรายรับ-รายจ่าย ส่วนตัว แจกฟรี) : เป็นโปรแกรม บัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่แจกฟรี ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลบัญชี เกี่ยวกับ รายรับ รายจ่าย เงินออมในธนาคาร หนี้สินในบัตรเครดิต ช่วยควบคุมพฤติกรรมการใช้เงินของคุณได้ โดยความสามารถของโปรแกมนี้มีมากมายนอกเหนือจากการที่บันทึกรายรับ รายจ่าย เช่น
- แปลงหน่วยเงินได้
- บันทึกเจ้าหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าได้
- บันทึกการซื้อขายหุ้นได้
- ดูกราฟการใช้จ่ายเงินที่ผ่านมาได้
เป็นต้น
English Description : Gnufunds 2.4.8 is personal and small-organization financial-accounting software, freely licensed below the GNU GPL and available for GNU/Linux, BSD, Solaris, Mac OS X and Microsoft  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม