วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Desktop Calendar 1.0.9 : ปฏิทินจดบันทึก

Desktop Calendar 1.0.9 : ปฏิทินจดบันทึก บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จดนัดหมายต่าง ๆ ช่วยเตือนความจำ โปรแกรมมีลักษณะโปร่งใสทำให้มองเห็นพื้นหลัง โปรแกรมจะแสดงปฏิทินขนาดใหญ่ของแต่ละเดือนบนหน้าจอ เราสามารถกำหนดสีในแต่ละช่องให้แตกต่างได้ จะจดบันทึกก็แค่ดับเบิ้ลคลิก การใช้งานไม่ยุ่งยาก เป็นโปรแกรมฟรี ขนาดไฟล์ก็ไม่ใหญ่ เหมาะมีไว้ประจำเครื่องเป็นอย่างยิ่ง


Desktop Calendar 1.0.9

Desktop Calendar is a cool calendar placed on your windows desktop. It will helps you Deal with appointments, to-do lists, schedules, and more


Multi-language supporting
Record anything by double clicking on desktop
Make a Multi-envision wallpaper as you like
Make  See more..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม