วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Youtube Video Downloader HD 2.5 : โปรแกรมดาวน์โหลดวีดีโอ จากเว็บ Youtube

Youtube Video Downloader HD 2.5 : โปรแกรม ดาวน์โหลดวีดีโอ จากเว็บ Youtube มาเก็บไว้ดูในเครื่อง และ โปรแกรมนี้ยังดาวน์โหลดไฟล์ ในคุณภาพระดับ HD (High-Definition) หรือ แบบคมชัดละเอียดสูงอีกด้วย ละครับเป็นโปรแกรมแจกฟรีครับ โปรแกรมนี้พัฒนาโดยคนไทย (ชัยวัฒน์ ทวีจันทร์)
method Features (คุณสมบัติ และ ความสามารถ ของโปรแกรมนี้) :
1. สามารถเลือกดาวน์โหลดตามขนาดไฟล์ได้ เช่น 1920x1080(HD), 1280x720(HD), 854x480, 640x360 and 320x240.
2. สามารถดาวน์โหลดแบบหลายไฟล์ได้ โดยโปรแกรมจะดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์ที่ละเอียดที่สุดเท่านั้น (480 ถึง HD)
3. ดาวน์โหลดด้วยความเร็วสูงสุด โดยประมาณ 150-700 Kb/s ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ต
YouTube video downloader HD is very a little freeware application for  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม