วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Proxy Server ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ Download ให้กับโปรแกรมช่วยโหลด IDM

Proxy Server ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ Download ให้กับโปรแกรมช่วยโหลด IDM Tip.___________ (ข้อมูลอาจไม่โดนใจบางท่าน แต่ขอให้คิดว่าเป็นวิทยาฐานครับ)             PROXY Server คืออะไร   นั้น พอจะสรุปง่ายๆได้ว่า Proxy Server คือ Server ที่ทำหน้าที่สำหรับเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้เรียกข้อมูลมาจากอินเตอร์ เน็ต โดยผ่านทาง Net Browser ทำให้ผู้ใช้บริการรายต่อไปที่ต้องการค้นหาข้อมูลเดิมซ้ำกับที่มีผู้อื่น เรียกใช้บริก ารไว้ สามารถที่จะเรียกดูข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย Proxy Server ได้โดยตรง โดยไม่ต้องออกไปค้นหาข้อมูลจากข้างนอกอีก ซึ่งจะทำให้ลดปริมาณ ของ data-stream ลงไปในระดับ ส่งผลให้ข้อมูลอื่นๆเข้า/ออกเร็วขึ้น PROXY Server ทำงานอย่างไร               จริง ๆ แล้วมีการทำงานในหลายลักษณะ แต่คิดว่าคงอยากรู้เฉพาะที่เกี่ยวกับการใช้งาน WWW ก็จะอธิบายเฉพาะตรงนี้ก่อน ถ้ายังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากด้านอื่น ถามมาได้นะครับ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม