วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

iTunes 10.3.1.55 : โปรแกรมสำหรับ iPhone&iPod

iTunes 10.3.1.55 : โปรแกรมสำหรับ iPhone iPod โปรแกรมสารพัดประโยชน์จาก Apple ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเครื่องเล่น MP3 รุ่น iPod แม้แต่มือถือ iPhone ก็ต้องใช้โปรแกรมนี้ เพราะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสารพัดประโยชน์ที่มีไว้ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ของ Apple
iTunes lets you produce your own personal digital music library, allowing you to Manage and play your music collection with drag-and-drop simplicity. iTunes,  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม