วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

imagine Collage Maker 2.4.2 : โปรแกรมสร้างโปสการ์ด – ปฏิทิน

envision Collage Maker 2.4.2 : โปรแกรมสร้างโปสการ์ด ปฏิทิน ที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยโปรแกรมนี้ จะใส่รูปของเราเอง หรือรูปวิว ไปแจกเพื่อน ๆ ในเทศการต่าง ๆ มี Template ให้เลือกมากมาย ทำเสร็จ print แจกเพื่อนได้เลย
envision Collage Maker, a simple-to-use Windows system that turns ordinary photos and envisions into stunning keepsakes to share with family and friends. With just a couple of clicks, it is prospective to create collages, scrapbooks, posters,  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม