วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรม Idm 5.19 build 3

เป็นเครื่องมือสำหรับการเพิ่มดาวน์โหลดความเร็วได้ถึง 5 เท่าและสำหรับ resuming, ถ้าเกิดปัญหาในเครื่องคอมของคุณ ก็สามามาดาว์นโหลดต่อได้ และได้เร่งปรับตัวเพื่อดาวน์โหลดเสียง MP3, FLV และวิดีโอ MPEG ไฟล์ Share this:  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม