วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

I enjoy Library : โปรแกรม สร้าง E-Book แจกฟรี

I incredibly like Library (โปรแกรม สร้าง E-Book แจกฟรี !!) : เป็นโปรแกรมเครื่องมือที่ใช้ในสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น จะสามารถพลิกหน้าหนังสือได้เหมือนกับการอ่านหนังสือจริงในรูปแบบกระดาษ และยังมีฟังก์ชั่นที่ผู้อ่านได้รับความสะดวกอีก เช่น การคั่นหน้า, การทำสีเน้นข้อความ, การสร้างสารบัญเพื่อเชื่อมไปยังหน้าที่ต้องการ และยังสามารถเพิ่มวีดีทัศน์ หรือเสียง ในหนังสือได้อีกด้วย
นอกจากจะนำเอาโปรแกรม I incredibly like Library ไปใช้ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้ว โปรแกรม I incredibly like Library ยังสามารถนำเอาไปใช้ในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้อีก เช่น อัลบั้มภาพ และ แคทตาล็อกสินค้า ซึ่งจะทำให้สื่อที่ได้มีความน่าสนใจมากขึ้น จากความสามารถพิเศษต่างๆ ของโปรแกรม
สามารถอ่านหนังสือดีๆ ได้กว่า 2,000 เล่มได้ที่ www.iincredibly likelibrary.com
I incredibly like Library แบ่งโปรแกรมการทำงานเป็น 2 ส่วน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม