วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ : Google Chrome 12.0.742.91

Google Chrome 12.0.742.91 : เป็นโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่ google พัฒนาขึ้น มีความเร็วในการทำงาน และการเปิดหน้าเว็บไซต์ และหายห่วงเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน เป็นอีกทางเลือกของนักท่องเน็ต
Google Chrome 12.0.742.91 is extremely a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to create the world wide Net faster, safer, and easier. Use one box for each and every and everything sort inside the address bar and get Tips for both search and Net pages. Thumbnails of  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม