วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Express Report Application : โปรแกรมออกแบบและสั่งพิมพ์รายงาน


Express Report Application เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการออกรายงาน ที่มีแนวคิดแตกต่างไปจากเดิม

ไม่มีการผูกติดแหล่งข้อมูล (Data source) ในหน้าจอการออกแบบรายงาน
ไม่จำเป็นต้องศึกษาวิธีการเขียน Code มากมายเพื่อใช้งาน
สามารถออกแบบรายงานได้ทันที่ ที่มีข้อมูลในฐานข้อมูล
โปรแกรมปรับขนาดกระดาษให้อัตโนมัติ ในกรณีที่ขนาดของกระดาษที่ออกแบบ ไม่ตรงตามขนาดของกระดาษ ที่เครื่องพิมม์ยอมรับได้ ได้ตามขนาดตามเครื่องพิมพ์ เช่น หากในออกแบบรายงาน กำหนดขนาดกระดาษไว้ที่ A3 เมื่อเวลาไปใช้งานจริง เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้แค่ A4 โปรแกรมจะปรับขนาดการพิมพ์ให้เหลือเพียง A4 โดยอัตโนมัติ

Express Report Application ได้ถูกทำขึ้นแบ่งเป็น 2 เวอร์ชั่นในช่วงแรกนี้ คือ Freeware และ Shareware Version ซึ่งจะมีชื่อเรียกต่างกัน
Express Report Freeware ผู้ใช้จำเป็นต้อง ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง ซึ่งประกอบด้วย

Dtc Print ActiveX Control สำหรับเรียกใช้และออกรายงาน
Dtc Print Designer ใช้สำหรับออกแบบรูปแบบรายงาน

Express Report Shareware  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม