วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

easy property Accounting program 5.1 : โปรแกรม ระบบบัญชี ครัวเรือนอย่างง่าย

โปรแกรม ระบบบัญชี ครัวเรือนอย่างง่าย : โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรม ระบบบัญชีแบบครัวเรือน อย่างง่ายๆ ที่มีหน้าที่เอาไว้ ใช้ในการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันครับ เพื่อให้การเงินของคุณสามารถควบคุมได้ และรับรู้รายรับ รายจ่าย ส่วนตัวที่ใช้ไปในชีวิตประจำวันแต่ละวัน ได้ครับ … .. .
สำหรับโปรแกรมที่ให้ดาวน์โหลดนี้ เป็น Demo Version 5.1 ไม่ใช่ตัวเต็ม สามารถใช้งานได้ โดยมีเงื่อนไข เมื่อครบกำหนดตามเงื่อนไข
เงื่อนไขการใช้ Demo : ใช้ได้ไม่เกิน 200 รายการ
ในการติดตั้งโปรแกรม จะต้องทำการติดตั้ง .Internet Framework 1.1 ก่อน ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ข้อตกลงในการใช้งานโปรแกรม
ข้อตกลงในการใช้งานโปรแกรมบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย (easy residence Account)
* ผู้ พัฒนาโปรแกรมนี้ อนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์ประเภททดลองใช้งาน (Demo Version) สามารถใช้งานโปรแกรมนี้เพื่อการทดสอบการทำงานต่างๆ ของระบบ เพื่อให้ทราบว่าเหมาะกับงานที่ท่านจะนำมาใช้หรือไม่เท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ในทางธุรกิจ โปรแกรมที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ หรือรุ่นทดลองใช้งาน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม