วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

BioniX Desktop Wallpaper 6.14 : โปรแกรม Desktop Wallpaper

BioniX Desktop Wallpaper 6.14 : โปรแกรม Desktop Wallpaper สามารถตั้งเวลาให้เปลี่ยน Wallpaper ไปเรื่อย ๆ ทำให้หน้าจอการทำงานของเราไม่น่าเบื่อ และมีชีวิต ชีวามากขึ้น โปรแกรมสนับสนุนไฟล์ JPG, GIF, BMP, ICO, EMF เท่านั้น ในเวอร์ชั้นต่อ ๆ ไป จะสนับสนุนไฟล์ในนามสกุลต่าง ๆ มากขึ้น
BioniX Desktop Wallpaper Manager supports the following image formats: JPG (JPEG, JFIF, JPE), PNG, GIF (static and animated), BMP, ICO, WMF, EMF. Just drag and drop any image  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม