วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

LibreOffice 3.4.5

LibreOffice เป็นโปรแกรมประเภทเดียวกันกับ MS-Office และ OpenOffice โปรแกรมนี้ทำออกมาเพื่อให้เราสามารถใช้งานกันได้แบบฟรีและถูกลิขสิทธิ์ Writer: ที่ใช้ในการพิมพ์งานเอกสารต่างๆ สามารถทำงานแทน MS-Word- Calc: ใช้สำหรับงานที่ต้องการการคำนวณซึ่งสามารถใช้แทน MS-Excel- Draw: ที่จะช่วยในการสร้างแผนภูมิและแผนผังต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย- Base: ที่สามารถใช้ทำงานด้านฐานข้อมูล MySQL, PostgreSQL, MS-Access Math: ที่จะช่วยในการเขียนสัญลักษณ์และสมการทางคณิตศาสตร์, เคมี, ไฟฟ้า  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม