วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Folder Lock 7.0.6

Folder Lock โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการเก็บเป็นความลับ  จัดเก็บข้อมูลที่ต้องการ เก็บเป็นความลับ  ไม่ว่าจะเป็น file folder vdo envision document password ต่างๆ เพื่อความเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับเพื่อนๆ ที่ไม่ได้ใช้คอมเพียงผู้เดียว ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลอื่น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม