วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โปรแกรม My Dictionary 3.01

โปรแกรม My Dictionary 3.01-3.02
ความสามารถของโปรแกรม MyBuddy
1. แค่เอาเมาส์ชี้ที่ศัพท์ คำแปลก็พรั่งพรู
*เราสามารถแปลศัพท์บนจอภาพ(screen) โดยการเอา เมาส์ชี้ที่ศัพท์แล้วกด Alt-S (screen dictionary) คำแปลจะค้างอยู่บนจอจนกว่าจะเลื่อน mouse
* ขอให้ใช้ Alt-S เป็นหลักก่อนนะครับ เพราะถ้าใช้ automatic จออาจกระพริบได้(เกิดจากโปรแกรมอ่านตัวอักษรบนจอทุกๆ 2 วินาที) ถ้าใช้ Alt-S จะอ่านเฉพาะศัพท์ที่ต้องการคำแปล
2. ค้นหาศัพท์และคำแปล
ใช้ข้อมูลจาก DictHope/Nontri Dict และ Lexitron จึงเป็นโปรแกรมที่มีศัพท์จำนวนมาก
*เราสามารถเปิด dictionary โดยกด Alt-D (dictionary)
ถ้าไม่เจอคำแปลจะมีการแนะนำศัพท์ให้กด(click)ศัพท์ที่แนะนำเพื่อเปิดคำแปล
*แปล Eng-Thai และ Thai-Eng เพียงป้อนข้อความที่ต้องการ
3. แปล Internet Page เป็นภาษาอังกฤษ
*จากภาษาGerman, Spanish, French ,
Italian, Portuguess, Japanse[beta], Korean[beta], Chinese[beta]
(สำหรับภาษาไทยยังไม่มีตัวที่สมบูรณ์สุด ตัวที่แนะนำได้แก่ suparsit )
*เปิดเว็บที่ต้องการแล้วเลือกเมนู แปลเว็บเป็นอังกฤษ (ที่  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม