วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

A++ Accounting program (โปรแกรมบัญชี A++)

A++ Accounting system (โปรแกรมบัญชี A++) : เป็น โปรแกรมที่ช่วยให้คุณจัดการกับระบบบัญชีได้อย่างง่ายดาย เพียงบันทึกข้อมูลรายวัน โปรแกรมจะ ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลไปยังระบบที่เกี่ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติรวมทั้ง สร้างและพิมพ์รายงานต่างๆได้ทันที ซึ่งประกอบด้วย 8 ระบบหลัก ที่ทำงานเชื่อมโยงถึงกัน และใช้ระบบเครือข่ายได้ 10 ผู้ใช้งาน พร้อมกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม โปรแกรมจะเป็นระบบสองภาษา ไทย-อังกฤษและรองรับการใช้สกุลเงินได้หลายสกุล การคำนวณต้นทุนสินค้า และงานระหว่างทำสามารถทำได้โดยง่าย หากมีการแก้ไขข้อมูล โปรแกรมจะทำการบันทึกรายการปรับปรุงให้อัตโนมัติพร้อมรหัสผ่านผู้แก้ไข รายละเอียดของ A++ Accounting system (โปรแกรมบัญชี A++) (ภาษาไทย)
English Description : A++ is a software that does not only do the accounting fully but at the same time delivers managerial reports that supports severe business  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม