วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลดโปรแกรมทำบัญชี สำหรับ SME ฟรี

ดาวน์โหลดโปรแกรมทำบัญชี สำหรับ SME ฟรีที่นี่ !!!
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เอื้อเฟื้อให้นำโปรแกรมทำบัญชีที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พัฒนามาเผยแพร่ให้ธุรกิจ SME
สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรี
” ติดตั้งและใช้งานง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจทุกประเภท ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไป, ธุรกิจให้เช่า, ธุรกิจบริการ, ธุรกิจอุตสาหกรรม ฯลฯ ”
โดยท่านต้องลงทะเบียนเข้าใช้ที่เว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือการใช้งาน
Download
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม