วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

PDF Split-Merge COM

PDF Split-Merge COM : เป็น โปรแกรมสำหรับแยก, รวมเอกสาร PDF ให้คุณสามารถแยกไฟล์ PDF ขนาดใหญ่เป็นไฟล์ PDF ที่เล็กกว่าหลายๆ ไฟล์ ฟังก์ชั่นการแยกไฟล์นี้ให้คุณสามารถแยกไฟล์ PDF ได้ทั้งไฟล์เดียวและหลายๆ ไฟล์โดยใช้ช่วงของหน้าหรือกลุ่มหน้า, ฟังก์ชั่นในการรวมก็ใหคุณสามารถรวมชุดเอกสาร PDF และชุดหน้า กระบวนการแยกและรวมไฟล์ PDF หลายๆ ไฟล์อัตโนมัติ จัดเรียงหน้าในเอกสาร, แยกเอกสาร PDF โยใช้เลขหน้าหรือช่วงของหน้าตามที่กำหนด, แยกไฟล์เป็นหน้าเดียวหรือเป็นชุดหลายๆ หน้า โปรแกรมนี้ยังมีวิธีการแยกและรวมไฟล์ได้หลายแบบอีกด้วย, รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อมูลเอกสารให้เอกสารที่สร้างทั้งหมด, รองรับไฟล์ PDF ที่เข้ารหัสไว้ได้ด้วยครับ…
Note : โปรแกรมนี้ มีคุณสมบัติเป็น Shareware นะครับ ทางผู้พัฒนา โปรแกรม (system Developer) เขาได้ท่านได้นำไปใช้กันก่อน ในบาง ความสามารถ (Feature) ของโปรแกรม นะครับผม หาก ถ้าท่านต้องการจะใช้ต่อกันในแบบ ตัวเต็มๆ (Full  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม