วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

PicPick 3.1.2

PicPick เป็นโปรแกรมแต่งรูป โปรแกรมออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้ตกแต่งภาพได้อย่างรวดเร็ว และการใช้งาน็ง่ายมากค่ะ โปรแกรมมีเครื่องมือการใช้งานพื้นฐานไว้อย่างครบถ้วน โปรแกรมยังมีเครื่องมืออย่างเช่น โปรแกรมจับภาพหน้าจอ, แว่นขยายที่สามารถใช้ซูมได้ทั่วหน้าจอ, ไม้บรรทัดวัดหน้าจอและวัดมุม เป็นต้น มาแต่งรูปกานดีกว่าค่ะ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม