วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โปรแกรม เจ้ามือหวย รายย่อย (Lot 2007) 3.060

โปรแกรม เจ้ามือหวย รายย่อย (Lot 2007) : Message from Developer (ข้อความจากทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้) : “โปรแกรมเจ้ามือหวยรายย่อยเป็นโปรแกรมที่ใช้เก็บยอดการซื้อหวยเลข 2 ตัว 3 ตัว ในแต่ละงวด โดยโปรแกรมจะทำงานแบบง่ายๆ เมนูไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยคล่องด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์โดย การป้อนตัวเลขและจำนวนเงินเข้าไปในโปรแกรมโดยตัวโปรแกรมจะรวมตัวเลขให้ อัตโนมัติและสรุปยอดการซื้อในแต่ละชนิด ถ้าป้อนผิดสามารถที่จะกลับมาดูย้อนหลังได้ และสามารถที่จะสั่งปริ๊นซ์ยอดแต่ละยอดได้ทันที
นอกจากนี้แล้ว โปรแกรมนี้ ยังมีระบบตัดยอดเงินว่าจะเก็บเท่าไหร่หรือจะปล่อยเท่าไหร่โดยตัวโปรแกรม เขียนจากACCESS VBA ดังนั้นเครื่องที่จะรันโปรแกรมได้จะต้องลง Microsoft Access2003 ใน Windows XP ก่อนนะครับ Password เริ่มต้นคือ 1234  แต่สามารถที่จะเปลี่ยนภายหลังได้ครับ … ”
system Features (คุณสมบัติ ของโปรแกรมนี้) :
1. สามารถป้อนเลข 3 ตัว บน ล่าง โต๊ด
2. สามารถป้อนเลข 2 ตัว บน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม