วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Adobe Photoshop Elements 10.0

Adobe Photoshop  โปรแกรมนี้ ที่ใช้สำหรับการตกแต่งภาพ แก้ไขภาพ ย่อขนาด เปลี่ยนประเภทไฟล์ สามารถในการจัดการแก้ไขและตกแต่งรูปภาพให้สวยงามค่ะ   produce greater composition with crop guides  Add curving, flowing text Save to JPEG and PDF  Find photos with specific objects Find duplicate and similar photos  Tag utilizing your Facebook Friends list Import and upload video clips toContinue reading  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม