วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

OpenOffice 3.2 Freeware

OpenWorkplace.org 3.2.0 RC1 ฟรีซอฟแวร์ที่จะเข้ามาแทนที่ Microsoft Workplace ได้แบบเต็มตัวไม่ว่าจะ Microsoft Word ,Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Access ฯลฯ ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับ ลิขสิทธิ์อีกต่อไป
OpenWorkplace.org can be a free, Open Source choice to MS Workplace with a Word compatible word processor, a complete Excel compatible spread sheet program along with a Power Point like presentation software and drawing program along with also allows to save  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม