วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Fruit Mania

Fruit Mania  เราจะต้องสลับผลไม้บนกระดานเพื่อสร้างลูกกระสุนยิงใส่เหล่าแมลงที่เข้ามากิน ผลไม้จากด้านขวา ซึ่งถ้าหากไม่สามารถสลับผลไม้ได้ทัน เกมส์ก็ยังมีตัวช่วยที่จะคอยชะลอเหล่าแมลง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม